Sledování nového soumostí Sudovo

Nedaleko Benešova bylo v roce 2020–21 postaveno nové dvojkolejné železobetonové soumostí. Vlastník mostů oslovil ČVUT FSV Praha a následně byl dojednán monitoring konstrukce po dobu 5 let.

Naše řešení

Jednotlivé dilatační spáry se osadily odporovými dilatometry. Na několika místech se do obou kolejí zabrousily odporové tenzometry. Celkem se osadilo 16 tenzometrů a 11 dilatometrů a meteostanice. Celkem se jedná o 8 čidel s externími senzory na dvojici tenzometrů a dvojici příložných teploměrů. Tenzometry jsou zapojeny v polo můstkovém zapojení, kde jeden je měřící a druhý slouží ke kompenzaci teplotních změn.

Výhody řešení

  • Snadná montáž a demontáž pomocí magnetů.
  • Velmi nízké provozní i pořizovací náklady, ušetřilo se na 3 km koaxiálního kabelu.
  • On-line data v grafech.
  • Rychlé vyhodnocení.

Zašleme vám kompletní případové studie na váš e-mail