Železniční most ve Vilémově

Monitoring železničního mostu ve Vilémově

Nedaleko Šluknova v obci Vilémov se v roce 2020 –⁠ 2021 prováděla unikátní výměna ocelového mostu. Vlastník mostu oslovil ČVUT FSV v Praze a následně byl zahájen monitoring konstrukce na dobu 5 let.

Naše řešení

Jednotlivé dilatační spáry se osadily odporovými dilatometry. Na několika místech byly použity odporové tenzometry. Celkem se osadilo 12 tenzometrů a 12 dilatometrů.

Celkem se jedná o 6 čidel s externími senzory na dvojici tenzometrů a dvojici příložných teploměrů. Tenzometry jsou zapojeny v polo můstkovém zapojení, kde jeden je měřící a druhý slouží ke kompenzaci teplotních změn.

Výhody řešení

  • Snadná montáž a demontáž pomocí magnetů
  • Velmi nízké provozní pořizovací náklady (ušetřilo se 3km koaxiálního kabelu)
  • Online data v grafech
  • Rychlé vyhodnocení

Zákazník: ČVÚT Stavební fakulta; Realizace: 10/2021 – 10/2025

Zašleme vám kompletní případové studie na váš e-mail.