Monitoring silniční a železniční infrastruktury

Pro budovy, průmyslové a energetické konstrukce je klíčové zajistit trvalou bezpečnost a nepřetržitý provoz. Bezpečnostní monitorovací systém Statotest je navržen tak, aby spolehlivě sledoval budovy, průmyslové konstrukce, haly a technologická zařízení podle individuálních požadavků každého klienta.

Jak to funguje?

Monitorovací systém Statotest skrze čidla nepřetržitě hlídá technickou bezpečnost staveb. Je možné aplikovat různou snímací techniku sledující parametry dle specifických požadavků dané konstrukce, jejího typu nebo zákazníka. Data se odesílají pravidelně a vyhodnocují v reálném čase. Data je možné nahlížet a exportovat 24/7 v online rozhraní. Upozornění přichází dle přednastavených limitů a na vybrané kanály (SMS, email). Naše snímače lze připevnit téměř kdekoliv, jsou bezúdržbové a nejsou závislé na přívodu elektrické energie. Rovněž nabízíme specifické zákaznické reporty reflektující potřeby konkrétní konstrukce a zákazníka – reporty jsou interaktivní, využívající umělou inteligenci pro odhady budoucího vývoje. Dodáváme informace nikoli čísla!

Proč zvolit systém Statotest?

 • Inovativní a propracovaný cloudový portál pro správu všech Vašich konstrukcí s možností inteligentních filtrů a exportů, správy náhledu, vkládání dokumentace, fotodokumentace, s možností integrace prvků digitálního dvojčete, aj.
 • Přizpůsobení portálu a možnosti výstupů dle potřeb jednotlivých aplikací a zákazníků.
 • Snadné přizpůsobení / rozšíření díky námi vyvinutým snímačům.
 • Open system: možno napojit Vaše snímače (vstupní data) + systém je otevřen pro napojení do zák. systémů.
 • Mobilní aplikace pro chytrou správu zařízení přímo na místě.
 • Snadná montáž, bezúdržbové, nízké instalační a provozní náklady.
 • On-line data v grafech 24/7.
 • Ucelené informace o chování sledovaných míst umožnující plánovat, prioritizovat a přijímat informovaná rozhodnutí
 • Rychlé vyhodnocení v zákaznických reportech – dostáváte informace pro kvalifikovaná rozhodnutí.
 • Okamžité upozornění při nenadálých situacích (SMS, Email) pro aplikaci nápravných opatření.

Co můžeme sledovat?

 • Mosty a lávky: náklon, vibrace, posun, absolutní polohu, teplotu, vlhkost, napětí v konstrukci, aj.
 • Tunely: tvar tunelu, posun segmentů, náklon, vibrace, napětí v betonu, prostředí (nejlépe naším Geohadem)
 • Náspy a opěrné zdi: náklon, vibrace, posun, absolutní poloha
 • Pomocné stavby a zařízení: dle potřeb daného objektu
Už jsme monitorovali (nebo stále monitorujeme) železniční mosty, silniční mosty, pěší lávky, podloží vedle dálnice, aj. Naše aktuální reference naleznete zde. Případové studie popisující některé naše zakázky jsou zde.

Jsme vedoucím konzorcia projektu pro vývoj inteligentního monitorovacího systému pro železnici (SRIMS), více zde.

Chcete vědět více, neváhejte nás kontaktovat, nebo si s námi sjednat on-line konzultaci zdarma.