Služby

Pro naše zákazníky nabízíme komplexní služby spojené s návrhem monitoringu, jeho zprovozněním, tvorbou reportů, upozorněním na změny a analýzou dat. Dokážeme zajistit měření velkých staveb, mostů, opěrných zdí, geologických útvarů, stožárů a různých zařízení pro průmysl a energetiku.