Krátké shrnutí již zrealizovaných projektů pro naše zákazníky z České republiky i ze světa.

Monitoring stability mostů a konstrukcí

 • Silniční mosty a pěší lávky (Technická správa komunikací Praha)
 • Silniční most v Brništi (Krajská správa komunikací Libereckého kraje)
 • Výtoňský most v Praze – dynamická zkouška (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
 • Most přes Labe Kladruby – Řečany (MDS projekt s.r.o.)
 • Silniční mosty ve Vratislavicích nad Nisou (Městský obvod Vratislavice n. N.)
 • Ocelový most ve Vilémově (Fakulta stavební ČVUT v Praze; Metrostav)
 • Lávka pro pěší (Město Železný Brod)
 • Železniční dvojkolejná estakáda Sudovo u Benešova, 4. železniční koridor (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Monitoring stability budov

 • Budova historické radnice v České Lípě (Město Česká Lípa)
 • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – dynamická měření na klenbách kostela (UTAM v Praze)

Monitoring stability zdí a konstrukcí

 • Hřbitovní zeď v Semilech (Město Semily)
 • Vana veřejného bazénu v Liberci (Bazén Liberec s.r.o.)
 • Potrubní most (Strength s.r.o)
 • Plynovod přes řeku Moravu (Preditest s.r.o.)

Monitoring geologických útvarů a další

 • Monitoring ubývání ledovců na Špicberkách (ÚSMH, Akademie Věd ČR)
 • Hlídání vlhkosti a teplot pro kompostárny (Kobra Údlice s.r.o.)

A mnoho dalších…

Případové studie popisující některé konkrétní aplikace naleznete zde.