Kdo jsme?

Statotest je ryze česká firma založená v LiberciInspirací pro projekt Statotest byly problémy stavebních konstrukcí v posledních letech. Konkrétně spadlá Trojská lávka v Praze, velký most v italském Janově dále ujíždějící svahy dálnice D8 či balvany ohrožující domy v Hřensku. Tomu všemu by šlo přeci jednoduchým sledováním zabránit a ochránit nejen vlastní domy a mosty, ale i zbytečně promarněné lidské životy. Vzal jsem postupně vývojáře ze své rodinné IT firmy a začali jsme s vývojem systému. 

Sám mám k počítačovým systémům blízko. Vystudoval jsem technickou kybernetiku na ČVUT a i během několika zahraničních pobytů jsem pořád něco měřil a analyzoval. Od toho je již krůček k expertnímu systému vyhodnocujícímu problémy staveb. Doufám, že náš systém naplní své plány a pomůže k lepšímu a bezpečnějšímu životu.

Naše mise

Statotest je ucelený monitorovací systém, který nepřetržitě a dlouhodobě hlídá technickou bezpečnost staveb. Nabízíme komplexní službu s pravidelným odesíláním dat. Konkrétní parametry řešíme ve spolupráci s Vámi – se statikem/mostařem na místě. Umíme měřit velké stavby, geologické útvary, budovy či skály. Včasným upozorněním na hrozící rizika chráníme hodnoty společnosti, životy lidí a majetek zákazníků.

Naše vize

Naší vizí je, aby čidla monitorovala každý most, lávku, hlídala každou střechu haly či opěrné zdi. Přáli bychom si, aby získaná data podpořila práci statika a posloužila mu v důkladném vyhodnocení konkrétní stavby. Zjistit její chování v různých teplotách, za každého počasí, v různých podmínkách či při různém zatížení a v dlouhodobém časovém horizontu.

Naše plány

Připravujeme nová čidla, která dokáží měřit a vyhodnocovat další fyzikální veličiny a lépe interpretovat data ze stávajících senzorů. Pracujeme na vylepšení algoritmů rozpoznání defektů a to analýzou gravitačních sensorů, frekvenční analýzou vibrací a trendy dalších parametrů. Cílem je co nejspolehlivější upozorňování na defekty bez zbytečných planých poplachů.

Ing. Petr Klokočník
jednatel firmy

 

Petr Klokočník - CEO Statotest
Adresa:

U Jezu 525/4, 460 01 Liberec