Online monitoring mostů, staveb, průmyslových a energetických objektů moderními snímači na bázi technologie IoT
Online monitoring mostů, staveb, průmyslových a energetických objektů moderními snímači na bázi technologie IoT
Online monitoring mostů, staveb, průmyslových a energetických objektů moderními snímači na bázi technologie IoT

Monitoring mostů a staveb

Co můžeme nabídnout vám?

Proč zvolit monitorovací systém Statotest?

Co dokážeme? 

Komplexní monitorovací systém Statotest představuje moderní a jedinečnou technologii, která nepřetržitě a dlouhodobě měří a zaznamenává vybrané fyzikální veličiny indikující aktuální stav stavebních konstrukcí. Pro naše zákazníky nabízíme komplexní služby spojené s návrhem monitoringu, jeho zprovozněním, tvorbou reportů, upozorněním na změny, vizualizací a analýzou dat vč. predikcí budoucího vývoje založených na umělé inteligenci. Dokážeme zajistit měření velkých staveb, mostů, opěrných zdí, geologických útvarů, stožárů a různých zařízení pro průmysl a energetiku. Monitorujeme rovněž absolutní polohu budov, konstrukcí a dalších míst v geologicky nestabilních oblastech.

K čemu je dobrý monitoring?

Neustálý online monitoring mostů a staveb dokáže masivně šetřit náklady a to díky možnosti plánovat údržbu a vyhnout se extrémním řešením jakou je např. demolice. Dokáže ale i zachraňovat lidské životy, systém upozorní na změny ve stavbě a dává tím prostor k včasnému přijetí opatření.

Z čeho se monitoring skládá?

Námi vyvinutá čidla fungující bez potřeby přívodu elektrické energie kdekoli na světě zasílají data do Cloudu. Výsledné hodnoty je možné vidět kdykoli online, v pravidelných reportech, které reflektují požadavky zákazníka na interpretaci dat a díky prvkům umělé inteligence je možné předpovídat budoucí vývoj. V případě nenadálých událostí systém informuje pomocí SMS nebo emailu okamžitě po jejich vzniku. Hlavní přednosti systému

krabicka

Reference

Krátké shrnutí již zrealizovaných projektů pro naše zákazníky z České republiky i ze světa.

Případové studie

Náš bezpečnostní monitorovací systém hlídá desítky míst po celé České republice. Zjistěte, kde přesně jsou naše čidla umístěna a co monitorují.

Proč pořídit čidla

Chcete mít vaši stavbu pod kontrolou? Připravujete se na rekonstrukci budovy, mostu nebo rozhledny? Naše bezdrátová čidla vám zajistí bezpečnost.

Online konzultace

Rezervujte si 30 minutovou bezplatnou konzultaci, kde se dozvíte vše o našem bezpečnostním monitorovacím systému a jak vám můžeme pomoci.