Vylepšený inklinometr

Vylepšili jsme náš inklinometr

Statotest s podporou Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky vylepšil přesnost měření inklinometru a nastavili postupy pro kalibraci zařízení a kompenzace chyb.

Projekt je financován z EU v rámci projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023699 Určení charakteristik přesnosti.

Výsledky byly presentovány na světové konferenci WMESS 2021