Dlouhodobý online monitoring stability mostů, staveb, konstrukcí, dopravní a energetické infrastruktury
Online monitoring mostů, staveb, průmyslových a energetických objektů moderním systémem vyhodnocujícím data pomocí AI.
Krátkodobý a dlohodobý online monitoring stability kritické infrastustuktury

Monitoring mostů, budov, konstrukcí a staveb

Hlavní přednosti systému

Naši partneři:

Statotest je námi kompletně vyvinutý online monitorovací systém, který nepřetržitě a dlouhodobě monitoruje a zaznamenává vybrané fyzikální veličiny indikující aktuální stav stavebních konstrukcí nebo území. Jedná se o komplexní systém počínající senzorikou, sběrem, vyhodnocením a vizualizací dat v cloudovém prostředí za pomocí AI, analýzou dat vč. predikcí budoucího vývoje a tvorbou reportů dle specifických potřeb. Důležitou vlastností je i okamžité upozornění v případě větších změn umožňující zavedení opatření. Dokážeme zajistit monitoring staveb, konstrukcí, mostů, budov, opěrných zdí, geologických útvarů, a různých zařízení pro průmysl a energetiku.  Monitorujeme rovněž absolutní polohu budov, konstrukcí a dalších míst v geologicky nestabilních oblastech, případně pohyby zájmového území. Dodáváme technologii pro dynamické a zátěžové zkoušky.
 

K čemu je dobrý monitoring?

Neustálý online monitoring mostů a staveb dokáže masivně šetřit náklady, a to díky možnosti plánovat údržbu, opravy a prioritizovat. Dokáže ale i zachraňovat lidské životy: systém upozorní na změny ve stavbě a dává tím prostor k včasnému přijetí opatření pro zabránění dalších škod na majetku nebo zdraví.

Jak to funguje?

Námi vyvinutá čidla fungující bez potřeby externího napájení kdekoli nasvětě a zasílají data do cloudu. Hodnoty je možné zobrazit kdykoli online, nebo v pravidelných reportech, které reflektují požadavky zákazníka na interpretaci dat a předpovídají budoucí vývoj. V případě nenadálých událostí systém informuje pomocí SMS nebo emailu okamžitě po jejich vzniku.

Reference

Krátké shrnutí již zrealizovaných projektů pro naše zákazníky z České republiky i ze světa. Reference zahrnují sledování mostů, podpěrných zdí ale i historických budov.

Případové studie

Náš bezpečnostní monitorovací systém hlídá desítky míst po celé České republice. Zjistěte, kde přesně jsou naše čidla umístěna a co monitorují v detailních popisech.

výhody

Velmi dobře škálovatelné, rychle instalovatelné, bezúdržbové, bez nutnosti napájení, z vlastního vývoje použitelné pro rozličné aplikace pro dopravu i průmysl.

konzultace

Rezervujte si 30 minutovou online bezplatnou konzultaci, kde se dozvíte vše o našem bezpečnostním monitorovacím systému a jak můžeme pomoci přímo Vám.

Monitoring mostů: Technologie pro úsporu a bezpečnost