Dlouhodobý online monitoring stability mostů, staveb, konstrukcí, dopravní a energetické infrastruktury
Online monitoring mostů, staveb, průmyslových a energetických objektů moderním systémem vyhodnocujícím data pomocí AI.
Krátkodobý a dlohodobý online monitoring stability kritické infrastustuktury

Monitoring mostů a staveb

Co můžeme nabídnout vám?

Hlavní přednosti systému

Naši partneři:

Proč zvolit monitorovací systém Statotest? 

Komplexní monitorovací systém Statotest představuje moderní a jedinečnou technologii, která nepřetržitě a dlouhodobě měří a zaznamenává vybrané fyzikální veličiny indikující aktuální stav stavebních konstrukcí. Jedná se o komplexní systém počínající potřebnou snímací technikou, sběrem, vyhodnocením a vizualizací dat v cloudovém prostředí, zpracování za pomocí nástrojů umělé inteligence,  analýzou dat vč. predikcí budoucího vývoje a tvorbou reportů dle specifických potřeb konstrukce a zákazníka. Důležitou vlastností je i okamžité upornění v případě větších změn umožňující zavedení opatření. Dokážeme zajistit měření velkých staveb, mostů, opěrných zdí, geologických útvarů, stožárů a různých zařízení pro průmysl a energetiku. Monitorujeme rovněž absolutní polohu budov, konstrukcí a dalších míst v geologicky nestabilních oblastech.

K čemu je dobrý monitoring?

Neustálý online monitoring mostů a staveb dokáže masivně šetřit náklady a to díky možnosti plánovat údržbu a vyhnout se extrémním řešením jakou je např. demolice. Dokáže ale i zachraňovat lidské životy, systém upozorní na změny ve stavbě a dává tím prostor k včasnému přijetí opatření.

Z čeho se monitoring skládá?

Námi vyvinutá čidla fungující bez potřeby přívodu elektrické energie kdekoli na světě zasílají data do Cloudu. Výsledné hodnoty je možné vidět kdykoli online, v pravidelných reportech, které reflektují požadavky zákazníka na interpretaci dat a díky prvkům umělé inteligence je možné předpovídat budoucí vývoj. V případě nenadálých událostí systém informuje pomocí SMS nebo emailu okamžitě po jejich vzniku. 

Reference

Krátké shrnutí již zrealizovaných projektů pro naše zákazníky z České republiky i ze světa. Reference zahrnují sledování mostů, podpěrných zdí ale i historických budov.

Případové studie

Náš bezpečnostní monitorovací systém hlídá desítky míst po celé České republice. Zjistěte, kde přesně jsou naše čidla umístěna a co monitorují v detailních popisech.

výhody

Velmi dobře škálovatelné, rychle instalovatelné, bezúdržbové, bez nutnosti napájení, z vlastního vývoje použitelné pro rozličné aplikace pro dopravu i průmysl.

konzultace

Rezervujte si 30 minutovou online bezplatnou konzultaci, kde se dozvíte vše o našem bezpečnostním monitorovacím systému a jak můžeme pomoci přímo Vám.

Monitoring mostů: Technologie pro úsporu a bezpečnost