Inteligentní monitorovací systém pro železniční infrastrukturu (SRIMS)

Schůze projektu

Statotest, ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT v Praze a mezinárodními partnery v Sasku – Fraunhofer IIS a Spektra Schwingungstechnik und Akustik GmbH Dresden, představuje významný projekt v rámci programu Delta 2. Cílem tohoto projektu je vytvoření monitorovacího systému pro železniční dopravu, který má za úkol významně zlepšit bezpečnost a efektivitu železniční sítě.

V éře automatizované a kooperativní mobility je zásadní mít bezpečnou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu. Projekt SRIMS se zaměřuje na návrh a implementaci komplexní systémové platformy pro sběr důvěryhodných diagnostických dat ze senzorů umístěných na klíčových prvcích železniční infrastruktury.

Hlavní zaměření projektu:

Železniční mosty a související infrastruktura: Zajištění jejich stability a bezpečnosti je prioritou.

Železniční kolejová infrastruktura: Včetně železničního svršku, spodku a výhybek, které jsou klíčové pro bezproblémový provoz.

Výzkumné oblasti:

Hodnocení kritické infrastruktury: S cílem zaměřit se na nejkritičtější oblasti.

Mapování a vývoj senzorových systémů: Pro sběr a vyhodnocení dat z infrastruktury.

Numerické modelování a analýza: Zaměřená na identifikaci rizik a predikci stavu infrastruktury.

Vývoj expertní platformy a cloudového systému: Pro integraci a efektivní vyhodnocení shromážděných dat.

Hlavní výsledky:

Ověřený monitorovací systém: Kombinující specializované senzory a expertní systém implementovaný v cloudovém prostředí.

Testovací prostředí: Pro validaci senzorového systému a vývoj inteligentních algoritmů.

Projekt SRIMS je důkazem našeho závazku k inovacím a bezpečnosti v železniční dopravě, a pevně věříme, že jeho realizace přinese pozitivní změny pro odvětví.

Vyplňte prosím přiložený dotazník a zašlete nám jej na e-mail: resl@statotest.com

Stáhnout dotazník…