Spolupráce UTAM a Statotest

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.  provádí teoretický a experimentální výzkum problémů mechaniky materiálů, konstrukcí a prostředí, zejména mechaniky kontinua, dynamiky a stochastické mechaniky, mechaniky tenkostěnných konstrukcí, biomechaniky a mechaniky porušování materiálů.

Kromě intenzivní spolupráce s vysokými školami vzniká řada výsledků s dalšími výzkumnými organizacemi, ale také  spoluprací s průmyslovými partnery. Udržování vztahů, spolupráce a tvorba expertiz při řešení smluvního výzkumu je pro ÚTAM velmi žádanou aktivitou, která přináší trvalou inspiraci zahrnující též vývoj a následné aplikace nových technologií.