Monitoring mostů, stožárů a vysílačů

Mosty, stožáry a vysílače jsou každodenně pod velkým tlakem, přičemž hlavní zásluhu na tom mají povětrnostní podmínky a doprava. Zejména lávky a mosty představují kritický prvek dopravní infrastruktury a při nedostatečném monitoringu může jít o velké bezpečnostní riziko. Změny, které nastávají, je potřeba nepřetržitě sledovat.

Jak to funguje?

Monitorovací systém Statotest skrze čidla nepřetržitě hlídá technickou bezpečnost staveb. Data se odesílají pravidelně a vyhodnocují v reálném čase, upozornění přichází dle přednastavených limitů a na vybrané kanály (SMS, email). Naše snímače lze připevnit téměř kdekoliv a nejsou závislé na přívodu elektrické energie.

Proč zvolit systém Statotest?

 • Přizpůsobení dle potřeb jednotlivých aplikací
 • Snadné úprava / rozšíření díky námi vyvinutými snímači 
 • Snadná montáž
 • Nízké instalační a provozní náklady
 • On-line data v grafech 24/7
 • Rychlé vyhodnocení a přehled
 • Okamžité upozornění při nenadálých situacích

Co můžeme sledovat?

 • Mosty
 • Lávky
 • Vysílače mobilního signálu
 • Rozhlasové a televizní vysílače, průmyslové komíny
 • Kostelní věže a rozhledny

Chcete vědět více, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@statotest.com., nebo si s námi sjednat on-line konzultaci zdarma.