Statotest ve finále v DB mindbox v Berlíně!

Přednáška z DB mindbox v Berlíně.

Z více než 200 mezinárodních přihlášek, se Statotest vybojoval mezi 27 finalistů v berlínském centru DB mindbox. Tato platforma hledá řešení pro problémy a výzvy koncernů jako Deutsche Bahn (DB) a Autobahn GmbH, největší osobní dopravce v Evropě. V těsné spolupráci se zaměstnanci DB zde startupy pracují na inovacích v oblasti železniční dopravy s důrazem na digitální technologie. 

Deutsche Bahn nejenže zajišťuje provoz na 87,5 % německé železniční sítě, ale dominuje i na evropskému trhu železniční dopravy. Vzhledem k této rozsáhlé síti je spolupráce s DB významná pro mnoho startupů.   

Startupy, které se dostaly až do finálového kola v DB mindbox, představily svá inovativní řešení zaměřená na udržitelnost a stavební technologie. „Ačkoliv jsme nebyli vybráni pro účast v 100denním programu, této zkušenosti si velice vážíme.“ sdělil zástupce Statotestu Michal Resl. 

Statotest svým zastoupením dokázal, že má co nabídnout, a že jeho vize může sehrát klíčovou roli v budoucím vývoji sektoru.