Statotest oceněn v sousedním Německu

Nedávno jsme byli oceněni prvním místem v soutěži Leipzig Public Value Award. Toto uznání pro nás představuje klíčový milník a s nadšením očekáváme nové příležitosti a možnosti spolupráce, které se nám díky tomu otevírají.

Leipzig Public Value Award je uznávané ocenění, které vyzdvihuje start-upy s pozitivním společenským dopadem svých produktů a služeb. Cílem ocenění je podpořit a motivovat mladé firmy k zapojení se do aktivit přinášejících přidanou hodnotu veřejnému sektoru. Hodnocení je prováděno pomocí metody Public Value Scorecard, která analyzuje firmy v pěti klíčových dimenzích: splnění úkolů, zlepšení kvality života, podpora soudržnosti společnosti, etického jednání a vliv na ekonomiku.

Co to pro nás znamená?

Jak říká náš kolega Michal Resl: „Ocenění je pro nás klíčovým uznáním, neboť potvrzuje potenciál našeho produktu pomoci městům na cestě k digitalizaci a modernizaci správy infrastruktury.“

Statotest se tak stává příkladem úspěšného spojení technologické inovace a pozitivního společenského dopadu, což je trend, který se stále více prosazuje ve světě start-upů. Ocenění Leipzig Public Value Award pro nás nejen zdůrazňuje význam inovací ve veřejném sektoru, ale také ukazuje, jak mohou mladé technologické firmy přispět k vylepšení kvality života ve městech a podpořit udržitelný rozvoj.