Hřbitovní zeď v Semilech

Hřbitovní zeď v Semilech - dlouhodobý monitoring

Město Semily nás oslovilo s monitoringem hřbitovní zdi, která vykazuje známky náklonu. Na tyto pohyby si stěžují občané zahrádkářské kolonie, která přímo sousedí s touto konkrétní zdí. Monitoring je plánován na dobu 1 roku.

Naše řešení

Na realizaci byl použit Inklinometr na měření úhlů odklonu s hlášením při překročení limitu 1 stupeň. Data jsou odesílána přes LPWAN, součástí je teplotní čidlo.

Výhody řešení

Monitoring probíhá nepřetržitě, tedy 24 h denně po 7 dní v týdnu. Data jsou odesílána po 15 minutách. V případě náhlé změny jsou data odeslána okamžitě na email nebo pomocí SMS na telefon kompetentní osoby. Tato osoba má přístup do cloudové platformy, kde může sledovat vývoj v čase, přehodnocovat nastavení, vyhodnocovat chování i v jakékoliv teplotní změně.

Zákazník: Město Semily; Realizace: 10/2020

Zašleme vám kompletní případové studie na váš e-mail