Most přes Labe Kladruby - Řečany

Most přes Labe Kladruby - Řečany

Most přes řeku Labe spojující Kladruby a Řečany, je ve velmi špatném stavu. Ještě nějakou dobu musí lidem posloužit, jelikož je jedinou spojnicí dvou břehů.

Naše řešení

Na mostě je nainstalována kamera a 6 čidel, které zaznamenávají dynamickou odezvu jednotlivých částí mostu.

Součástí instalace je i kamerový systém, který při zaznamenání události vyfotí jedoucí vozidlo. Systém za pomocí nástrojů umělé inteligence projíždějící vozidla kategorizuje a páruje s hodnotami od čidel stability (náklon, vibrace, zrychlení) a tím pádem dokáže odpovědět na otázku jaký typ vozidel, při jaké rychlosti zatěžuje mostní konstrukci nejvíce (dává tedy provozovateli konkrétní informace, na jejichž základě může zavést omezení a prodloužit tak životnost konstrukce).

Výhody řešení

  • Nízké provozní náklady.
  • Monitoring místní problematiky.
  • On-line data v grafech.
  • Rychlé vyhodnocení.

Zákazník: ČVÚT Praha; Realizace: 05/2021 – 10/2025

Zašleme vám kompletní případové studie na váš e-mail