Železniční dvojkolejná estakáda Sudovo u Benešova

Soumostí Sudovo u Benešova

Nedaleko Benešova byla v roce 2020–21 postavena ocelobetonová železniční dvojkolejná estakáda. Vlastník mostů oslovil Fakultu stavební ČVUT v Praze a následně byl dojednán monitoring konstrukce po dobu 5 let.

Naše řešení

Na mostě budeme 5 let měřit dilataci nosné konstrukce a relativní posun mostu a bezstykové koleje a poměrné přetvoření v kolejnicích. Celkem se osadilo 16 tenzometrů a 11 dilatometrů a meteostanice. Tenzometry jsou zapojeny v polo můstkovém zapojení, kde jeden je měřící a druhý slouží ke kompenzaci teplotních změn.

Výhody řešení

  • Snadná montáž a demontáž pomocí magnetů.
  • Velmi nízké provozní i pořizovací náklady, ušetřilo se na 3 km koaxiálního kabelu.
  • On-line data v grafech.
  • Rychlé vyhodnocení.

Zašleme vám kompletní případové studie na váš e-mail