Silniční most v Brništi

Silniční most nad železnicí v Brništi

Nedaleko České Lípy (u Brniště) se objevily trhliny na vozovce a začal praskat pilíř silničního mostu. V průběhu roku se celá jedna strana mostu vyklonila a betonová konstrukce se rozestoupila o 5 cm.

Na podzim proběhla mimořádná prohlídka. Správce silnice nechal most okamžitě uzavřít pro silniční dopravu. Nicméně pod silničním mostem vede vlaková trať, kterou nelze jednoduše uzavřít. Vlaky zde musejí projíždět rychlostí maximálně 30 km/h.  Na rok 2021 je již naplánována rekonstrukce mostu.

Naše řešení

Po konzultaci s mostařem jsme na zvolená místa osadili tři čidla Inklinometru, tedy měření náklonů.

Výhody řešení

Monitoring probíhá nepřetržitě, tedy 24 h denně po 7 dní v týdnu. Data jsou odesílána po 15 minutách. V případě náhlé změny jsou upozornění odeslána okamžitě na email nebo telefon kompetentní osoby. Tato osoba má i přístup do cloudové platformy, kde může sledovat vývoj v čase, přehodnocovat nastavení, vyhodnocovat chování i při jakékoliv teplotní změně.

Edit: naše snímače skutečně odhalily naklánění opěrných zdí. V roce 2023 je již most po kompletní rekonstrukci. Video z rekonstrukce prováděné spoleností Metrostav Infrastrustructure lze nalézt zde

Zákazník: Krajská správa komunikací Libereckého kraje; Realizace: 10/2020

Zašleme vám kompletní případové studie na váš e-mail