Výtoňský most v praze

statické a dynamické zkoušky Výtoňského mostu

Dne 20.11.2020 probíhaly statické a dynamické zkoušky dopravně důležitého a hodně medializovaného Výtoňského mostu v Praze. K této časově i technicky náročné akci jsme byli přizváni panem doc. Ing. Pavlem Ryjáčkem.

Společně s ČVUT a několika dalšími subjekty se v nočních hodinách měřil most několika technologiemi. Byly zde použity: klasické tenzometry, akcelerometry, inklinometry, geodetické měření radarem, akustická emise.

Dle připraveného plánu po mostě celou noc pojížděli dvě 87 tunové lokomotivy 363-ESO. Výsledky budou porovnávány s 3D modelem mostu zpracovaným metodou konečných prvků.

Naše řešení

Na mostě jsou dlouhodobě instalována 2 bezdrátová čidla Akcelerometru na měření zrychlení (g) a pro účely zkoušky byl jeden oblouk mostu osazen 10 ks inklinometru.

Výhody řešení

  • Snadná montáž a demontáž pomocí magnetů
  • Velmi nízké provozní náklady
  • Online data v grafech
  • Rychlé vyhodnocení naměřených dat

Zákazník: ČVÚT Praha; Realizace: 11/2020

Zašleme vám kompletní případové studie na váš e-mail